top of page

Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikolojisi Nedir?


Endüstri ve örgüt psikolojisi, psikoloji biliminin alt alanlarından birisidir. Amacı, iş yerindeki insan davranışlarının incelenmesidir. Bunu yaparken, psikoloji biliminin yöntemlerinden yararlanır. Temel olarak; organizasyonlardaki işe alım, seçme, performans değerlendirmesi gibi niceliksel konular ve motivasyon, liderlik, örgütsel gelişim gibi niteliksel konular olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.

Nasıl Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikoloğu olunur?

Genellikle, üniversitelerin psikoloji lisans programlarından mezun olan kişiler, endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yüksek lisans ve/ya doktora yaparak, endüstri ve örgüt psikoloğu olabilirler.

Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikologları Ne İş Yaparlar?

Endüstri ve örgüt psikologları geniş bir uzmanlık alanına sahiptirler. Eğitim, liderlik, mentörlük, seçme, terfi, örgütsel değişim, çeşitlilik ve performansı gibi konuları incelerler. Endüstri ve örgüt psikolojisi bilim adamı-uygulayıcı modeline dayanır. Bazı E/Ö psikologları üniversitelerde akademisyen olarak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve nasıl daha iyi hale getirileceğini incelerken, bazıları ise kurumlarda uzman olarak çalışır veya danışmanlık verir. Endüstri ve örgüt psikologlarının, insan kaynakları ile kesiştiği konular olmasına rağmen, yaptıkları iş aynı değildir. Örneğin; endüstri ve örgüt psikologları, insan kaynakları departmanlarının rutin görevleri haline gelen personel bordro, özlük gibi konular ile ilgilenmezler.

Ülkemizde hala hakettiği yeri bulamayan endüstri ve örgüt psikologları, özellikle Avrupa ve Amerika’da danışmanlık firmalarında, Fortune 500 şirketlerinde, kamu kurumlarında ve üniversitelerde çalışmaktadır.

212 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page